☾☆ ϜϓſϞ Hacked By CyBeRKaNKa ϜϓſϞ ☾☆

☾☆ ϜϓſϞ EY TURK ! ϜϓſϞ ☾☆
Ustte gök Cökmedikce,
Altta yer delinmedikce,
Senin ilini ve töreni kim bozabilir.
Titre ve kendine dön.
Cakalların Hukmu.
Kurt Ayaga Kalkana Kadardır !!!

DeepiMpaCt* | CyBeRKaNKa | Security | TurkCoder | Hellscream2 | MiRaT | Mr.WordWide | Orkhan39 | jrCoder | Comolokko | CyberHost